Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022

 • Periode Januari 2022
 • Periode Februari 2022
 • Periode Maret 2022
 • Periode April 2022
 • Periode Mei 2022
 • Periode Juni 2022
 • Periode Juli 2022
 • Periode Agustus 2022
 • Periode September 2022
 • Periode Oktober 2022
 • Periode November 2022
 • Periode Desember 2022

 Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2022

 • Periode Januari 2022
 • Periode Februari 2022
 • Periode Maret 2022
 • Periode April 2022
 • Periode Mei 2022
 • Periode Juni 2022
 • Periode Juli 2022
 • Periode Agustus 2022
 • Periode September 2022
 • Periode Oktober 2022
 • Periode November 2022
 • Periode Desember 2022

 

Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021

 Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2021

 Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020

Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2020

 

Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2019

Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2019