Petikan DIPA

Petikan DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

1. Petikan DIPA 01 Tahun 2017

2. Petikan DIPA 04 Tahun 2017

3. Petikan DIPA 01 Tahun 2018

4. Petikan DIPA 04 Tahun 2018

5. Petikan DIPA 01 Tahun 2019

6. Petikan DIPA 04 Tahun 2019