Informasi Pengadilan

Ralat Pemberitahuan Cuti Bersama Tahun 2017

Kepada Yth

Ketua Pengadilan Agama

Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

 

Berikut kami sampaikan berkenaan dengan terbitnya Kepres RI No 18 Tahun 2017 berkenaan dengan hal cuti bersama.

Lampiran